ชาเมอร์ คลินิก (Charmer Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
วัชรพล
Address
21 โครงการแพลทินั่มเพลส อาคาร A ชั้นที่1 ห้องเลขที่ 1A-2-3 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ชาเมอร์ คลินิก (Charmer Clinic)
 สาขา 
วัชรพล
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ชาเมอร์ คลินิก (Charmer Clinic)
 สาขา 
วัชรพล
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic