ฟรอเรนซ์ คลินิกเวชกรรม (Florence Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
Address
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 3 ถ.บรมราชนนีแขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ฟรอเรนซ์ คลินิกเวชกรรม (Florence Clinic)
 สาขา 
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic