แล็บเดออ๊าตคลินิกเวชกรรม (Lab De Artq Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
Address
589/129 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลซิตี้บางนา อาคารชุดทาวเวอร์1 ชั้น 24 ถ.บางนา-ตราด
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
แล็บเดออ๊าตคลินิกเวชกรรม (Lab De Artq Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic