แอลดีซี เอสเทติก (LDC Esthetics)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
พระราม 5
Address
103/18-22 ม.4 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางกร่าง เขตเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
แอลดีซี เอสเทติก (LDC Esthetics)
 สาขา 
พระราม 5
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic