มาราเกช เอ็กซ์คลูซีฟ คลินิก (Marrakesh Exclusive Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
Address
7/3 อาคารเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ บี ห้องเลขที่ โอเอฟ 41404 ชั้นที่ 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
มาราเกช เอ็กซ์คลูซีฟ คลินิก (Marrakesh Exclusive Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic