มาร์ช่า คลินิก (Marsha's Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

นพ.ธรรศ รัตนสิริปัญญา

พญ.ฮธิรติ กีรติวานิชย์

พญ.ศิโรรัตน์ น้อยใจ

นพ.วิชวินท์ เจริญสุววรณ

พญ.ธนิดา เลิศตระกูลเมฆา

Branch
ลำพูน
Address
190 2 ตำบล บ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
มาร์ช่า คลินิก (Marsha's Clinic)
 สาขา 
ลำพูน
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
มาร์ช่า คลินิก (Marsha's Clinic)
 สาขา 
ลำพูน
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic