มาร์ช่า คลินิก (Marsha's Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

นพ.ธรรศ รัตนสิริปัญญา

พญ.ฮธิรติ กีรติวานิชย์

พญ.ศิโรรัตน์ น้อยใจ

นพ.วิชวินท์ เจริญสุววรณ

พญ.ธนิดา เลิศตระกูลเมฆา

Branch
พิษณุโลก
Address
ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
มาร์ช่า คลินิก (Marsha's Clinic)
 สาขา 
พิษณุโลก
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
มาร์ช่า คลินิก (Marsha's Clinic)
 สาขา 
พิษณุโลก
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic