เซอเคร่ เดอ ลาโป คลินิก (Secret de la peau )

Available Products
Original SKINBOOSTERS
Skin Sculpting Solution

พญ.สุธาสินี ตันสุริยวงษ์

Branch
Address
6, 2 ถนนอำนวยสงคราม, แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เซอเคร่ เดอ ลาโป คลินิก (Secret de la peau )
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เซอเคร่ เดอ ลาโป คลินิก (Secret de la peau )
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic