ดิอาท คลินิก (The Art Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE

นพ.ภัทรพล ตั้งเจตนาพร

นพ.ฐิติพัฒน์ ตรีกิจนุรักษ์

Branch
สยามสแควร์วัน
Address
ชั้น 3 ติดทางเชื่อม BTS เลขที่ 388 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ดิอาท คลินิก (The Art Clinic)
 สาขา 
สยามสแควร์วัน
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ดิอาท คลินิก (The Art Clinic)
 สาขา 
สยามสแควร์วัน
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic