เดอะ เกท คลินิก (The Gate Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
บ่อวิน
Address
สะพานสี่-บ่อวิน ต.บ่อวิน เขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะ เกท คลินิก (The Gate Clinic)
 สาขา 
บ่อวิน
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic