เดอะริทซ์ คลินิก (THE RITZ CLINIC)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
เทอร์มินอล 21 พระราม 3
Address
Terminal 21 Rama3 ชั้น3 เลขที่ 3766 ถ. พระรามที่ 3 แขวง บางโคล่
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะริทซ์ คลินิก (THE RITZ CLINIC)
 สาขา 
เทอร์มินอล 21 พระราม 3
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic