เดอะวิสดอมเมดิคอล คลินิก (The Wisdom Medical Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
Address
2 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต ชั้น 3 ห้องเลขที่ 365-366 ถ.มหิดล ต.หายยา เขตเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอะวิสดอมเมดิคอล คลินิก (The Wisdom Medical Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic