คลินิกแพทย์หญิงอุษา- แพทย์หญิงปิยทิพย์ (U & P Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
นครราชสีมา
Address
1184 อาคาร HIP Park ห้อง 15,16,17 และ 23,24,25 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง เขตเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
คลินิกแพทย์หญิงอุษา- แพทย์หญิงปิยทิพย์ (U & P Clinic)
 สาขา 
นครราชสีมา
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic