- หลังทำ -

ให้คนไข้เก็บกล่องเปล่า Restylane กลับบ้าน หลังจากทำทรีตเมนต์ทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานหรือใช้ตรวจสอบ ในกรณี เกิดผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์

เมื่อเวลาผ่านไป 6 เดือน ให้ทิ้งกล่อง Restylane โดยทำลายกล่อง ให้ฉีกขาดก่อนทิ้ง