Cookie Policy

บทนำและขอบเขตการใช้งาน

บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “กัลเดอร์มา หรือ “เรา”) เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของท่าน ด้วยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์นี้

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้ (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “นโยบาย”) จะอธิบายว่าเว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ในการทำให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและตรงประเด็นว่าผู้ใช้บริการมีตัวเลือกใดบ้างในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเข้าชมเว็บโซต์ของเราอย่างไร

นโยบายฉบับนี้ใช้คำว่า “คุกกี้” เพื่อหมายรวมถึงคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่กฎหมายระบุว่าคล้ายคลึงกัน (ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลที่ถูกใช้ร่วมกันในเครื่อง (Local Shared Objects) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “แฟลชคุกกี้” เว็บบีคอนหรือบัก รวมไปถึง GIF แบบโปร่งใส) โดยข้อมูลที่รวบรวมไว้นั้นทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งาน/ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ผ่านการเชื่อมโยงและประมวลผลร่วมกับข้อมูลที่บุคคลที่สามเป็นผู้เก็บไว้ (ยกตัวอย่างเช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) โดเมน เลขทะเบียนของคอมพิวเตอร์ที่กำลังเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นั้น ๆ) โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในทางสถิติเท่านั้น

นโยบายฉบับนี้ถือเป็นแก่นสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวและประกาศที่ระบุในนั้น เราจึงขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อผูกมัดทั่วไปของกัลเดอร์มาต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่มักประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข คุกกี้จะถูกบันทึกไว้บนอุปกรณ์ของท่านเมื่อมีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมจะบันทึกไฟล์ข้อความคุกกี้ไว้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อมีการเข้าใช้งานในครั้งต่อ ๆ ไป คุกกี้จะถูกส่งกลับไปที่เว็บไซต์ดังกล่าว หรือส่งไปยังเว็บไซต์อื่นที่ร่วมใช้งานคุกกี้นั้น ๆ ได้ คุกกี้มีข้อมูลที่ถูกส่งต่อไปยังฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ของท่าน ข้อมูลนี้อาจเกี่ยวกับท่าน ความชอบของท่าน หรืออุปกรณ์ของท่าน และมักถูกนำไปใช้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ทำให้เว็บไซต์ทำงานได้ หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงให้ข้อมูลแก่เจ้าของเว็บไซต์

คุกกี้มีประโยชน์เพราะมันช่วยส่งเสริมฟังก์ชันต่าง ๆ ของเว็บไซต์ตลอดจนการทำงานในภาพรวมให้ออกมาดียิ่งขึ้น ทั้งยังทำให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่มีความเฉพาะตัวกว่าที่เคย นอกจากนี้ คุกกี้ยังทำให้เรามีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม รวมไปถึงทำให้เราเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์และบริการต่าง ๆ บนนั้นอย่างไร

การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงนั้นถือเป็นเรื่องปกติทั่วไปมาได้ระยะหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะคุกกี้ที่ถือเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการออนไลน์ต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวจึงไม่ถือว่าขัดต่อกฎหมาย แต่จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นั้น ๆ ล่วงหน้า โดยผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกว่าจะยอมรับการใช้งานคุกกี้ทั้งหมด หรือต้องการจะตั้งค่าการใช้คุกกี้ด้วยตนเอง

2. มีคุกกี้ประเภทใดบ้าง

คุกกี้ชั่วคราวและคุกกี้ถาวร

คุกกี้สามารถหมดอายุได้เมื่อการใช้งานเบราว์เซอร์สิ้นสุดลง (ตั้งแต่ผู้ใช้เปิดเบราว์เซอร์เรื่อยไปจนปิดเบราว์เซอร์) หรือมีระยะการจัดเก็บที่ยาวนานกว่านั้น

คุกกี้ชั่วคราว (Session Cookies) จะหมดอายุหลังจากทำการปิดหน้าเบราว์เซอร์ คุกกี้ประเภทนี้จะทำให้เว็บไซต์สามารถเชื่อมโยงการกระทำของผู้ใช้ระหว่างเข้าใช้งานเบราว์เซอร์ในครั้งนั้น ๆ ได้ คุกกี้ชั่วคราวมีไว้เพื่อจุดประสงค์หลากหลาย เช่น จดจำสิ่งที่ผู้ใช้หยิบใส่ตะกร้าระหว่างเข้าชมเว็บไซต์ ใช้เพื่อความปลอดภัยเมื่อผู้ใช้เข้ารับบริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือช่วยในการเข้าใช้เว็บเมล การใช้คุกกี้ชั่วคราวจำกัดขอบเขตอยู่เพียงเพื่อรับส่งข้อมูล (ในรูปของตัวเลขแบบสุ่มที่สร้างขึ้นโดยเซิร์ฟเวอร์) จำเพาะการเข้าใช้ในครั้งนั้น ๆ นอกจากนี้ยังถือเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ท่านท่องเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยจะหลีกเลี่ยงวิธีการทางคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่อาจนำไปสู่การละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานได้

คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) จะยังคงถูกบันทึกไว้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้แม้จะปิดเบราว์เซอร์ไปแล้ว คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำความชอบหรือพฤติกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์ (หรือบนหลาย ๆ เว็บไซต์ในบางกรณี) คุกกี้ถาวรมีไว้เพื่อจุดประสงค์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจดจำความชอบของผู้ใช้งาน ตลอดจนตัวเลือกต่าง ๆ ของผู้ใช้งานระหว่างเข้าใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและคุกกี้ของบุคคลที่สาม

คุกกี้จะถูกแบ่งเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งหรือคุกกี้ของบุคคลที่สามนั้นขึ้นอยู่กับเว็บไซต์หรือโดเมนที่สร้างคุกกี้

คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง โดยทั่วไปแล้วหมายถึงคุกกี้ที่ถูกสร้างโดยโดเมนที่ท่านเข้าใช้งาน กล่าวคือ เว็บไซต์ที่แสดงชื่อบนแถบ URL ของท่าน ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ถูกสร้างโดยกัลเดอร์มาบนเว็บไซต์นี้

คุกกี้ของบุคคลที่สาม หมายถึงคุกกี้ที่ถูกสร้างโดยโดเมนอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่ท่านกำลังเข้าชมอยู่ กล่าวคือ คุกกี้ที่ถูกสร้างโดยบริษัทหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่จากกัลเดอร์มา เช่น Google, Facebook, YouTube ฯลฯ

3. เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

เราใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้

4. จัดการการใช้งานคุกกี้ของท่าน

เว็บไซต์นี้จำเป็นต้องใช้คุกกี้บางประเภทเพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ เช่น คุกกี้ที่ช่วยให้หน้าเพจโหลดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยการกระจายปริมาณงานไปที่คอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือคุกกี้เพื่อการรักษาความปลอดภัย

คุกกี้ประเภทอื่น ๆ เองก็มีความจำเป็นและมีความสำคัญ แต่ไม่ถึงขั้นขาดไม่ได้ จึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานก่อน สำหรับคุกกี้เหล่านี้ (กล่าวคือ คุกกี้เพื่อประเมินผลการใช้งานและคุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (performance and functionality) คุกกี้เพื่อการโฆษณาหรือพิจารณากลุ่มเป้าหมาย (advertising/targeting cookies)) ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานได้ก่อนจะบันทึกคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่าน

ท่านสามารถเข้าถึงและปรับค่าการใช้งานคุกกี้ของท่านได้โดยคลิกที่มุมซ้ายล่างของเว็บไซต์

นอกจากนี้ เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกการให้ความยินยอมในการใช้งานคุกกี้ที่ไม่จำเป็น ท่านจะต้องลบ และบล็อกหรือยกเลิกคุกกี้นั้น ๆ ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน โดยท่านสามารถเข้าถึงการตั้งค่านี้ได้ที่เมนู Options หรือ Preferences บนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ไปที่เมนู Help โดยท่านสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อเข้าถึงคู่มือการใช้งานเบราว์เซอร์ของท่านได้ทันที

ท่านยังสามารถไปที่ www.aboutcookies.org (ลิงก์ภายนอก) ซึ่งมีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าเบราว์เซอร์หลากหลายรูปแบบ หรือไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ http://www.aboutads.info/choices/#completed หรือ http://www.youronlinechoices.eu/

ทั้งนี้ ขอให้ท่านรับทราบว่าการยกเลิกหรือบล็อกคุกกี้ ไม่ว่าจะแค่บางประเภทหรือทั้งหมด จะส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์ และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเข้าถึงและประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ตลอดจนบริการต่าง ๆ ที่เรามีให้

การตั้งค่าคุกกี้ของท่านมีผลเพียงแค่บนเว็บไซต์นี้เท่านั้น จะไม่มีผลต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเว็บเพจอื่น ๆ ที่อาจถูกเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้  หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ของเว็บไซต์เหล่านั้น กรุณาศึกษานโนบายส่วนบุคคลหรือนโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์นั้น ๆ

5. การปรับปรุงนโยบาย

กัลเดอร์มาสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนโยบาย โปรดเข้าชมหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการปรับปรุงและดูข้อมูลใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเราจะลงประกาศทางเว็บไซต์ของกัลเดอร์มาเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล และจะมีการแจ้งเตือนทางอีเมลตามความเหมาะสม

6. นโยบายความเป็นส่วนตัว

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำข้อมูลของท่านไปใช้ (รวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวควบคุม) โปรดศึกษา นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเดือนมีนาคม 2565