เอเทียร์ เวลล์เนส แอนด์ เซอร์เจอรี่ เฮาส์ (A-Tier Wellness and Surgery House)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

นพ.วีระวิชย์ วาทีทิพย์

Branch
Address
999 ซอย เกศินีวิลล์
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เอเทียร์ เวลล์เนส แอนด์ เซอร์เจอรี่ เฮาส์ (A-Tier Wellness and Surgery House)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เอเทียร์ เวลล์เนส แอนด์ เซอร์เจอรี่ เฮาส์ (A-Tier Wellness and Surgery House)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic