อะเบาท์ เฟส คลินิก (About Face Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
ลาดพร้าว
Address
อาคารลาดพร้าว ฮิลส์ (ห้อง 1-EC, About Face Clinic) 80 ลาดพร้าวซอย 4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กทม. 10900
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
อะเบาท์ เฟส คลินิก (About Face Clinic)
 สาขา 
ลาดพร้าว
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
อะเบาท์ เฟส คลินิก (About Face Clinic)
 สาขา 
ลาดพร้าว
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic