พงษ์ทร คลินิกเวชกรรม (Adonique Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
Address
2033/127 อาคารบี ชั้น 1 แชปเตอร์วัน เดอะแคปปัส คอนโด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
พงษ์ทร คลินิกเวชกรรม (Adonique Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
พงษ์ทร คลินิกเวชกรรม (Adonique Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic