เอส​ ​แอสตร้า​ คลินิกเวชกรรม (Aes Astra Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

นพ.กฤตธี จีระวัฒนสุข

Branch
กรุงเทพมหานคร
Address
ตึกไอบีเอ็ม อารีย์ ชั้นB 388 ถ. พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เอส​ ​แอสตร้า​ คลินิกเวชกรรม (Aes Astra Clinic)
 สาขา 
กรุงเทพมหานคร
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เอส​ ​แอสตร้า​ คลินิกเวชกรรม (Aes Astra Clinic)
 สาขา 
กรุงเทพมหานคร
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic