เอสติมาคลินิก (Aestima clinic)

Available Products
Sculptra
KYSSE
Original SKINBOOSTERS

พญ.ศุกลภัทร ฉ่ำเลิศวัฒน์

นพ ฤทธี อาทรธรรมรัตน์

พญ.กฤตพร อรุโณประโยชน์

นพ ปรัชญา บุญโญปกรณ์

Branch
สาทร
Address
the natural place 38/9 งามดูพลี สาทร ทุ่งมหาเมฆ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เอสติมาคลินิก (Aestima clinic)
 สาขา 
สาทร
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เอสติมาคลินิก (Aestima clinic)
 สาขา 
สาทร
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic