เอสวี เอสเธทิค (Aeswe Aesthetic Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
KYSSE
Original SKINBOOSTERS
Sculptra

พญ.ญาดา มโนมัยพันธุ์

นพ.ธนัตถ์ ภาณุวรรณากร

พญ.ศศิมาพร เจริญวรรณกูล

Branch
สุขุมวิท 49
Address
49, The 49 Terrace, สุขุมวิท 49 Klongtan-Nua, เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เอสวี เอสเธทิค (Aeswe Aesthetic Clinic)
 สาขา 
สุขุมวิท 49
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เอสวี เอสเธทิค (Aeswe Aesthetic Clinic)
 สาขา 
สุขุมวิท 49
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic