เชียงใหม่เอลิสต์ คลินิก (Alist Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Original Collagen Biostimulator

นพ.พัชร์พล สุภาวงค์

Branch
กาดฝรั่งวิลเลจ
Address
225/313 ตึกกาดฝรั่ง วิลเลจ ชั้น 2 หมู่ 13 ต.บ้านแหวน เขตหางดง จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เชียงใหม่เอลิสต์ คลินิก (Alist Clinic)
 สาขา 
กาดฝรั่งวิลเลจ
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เชียงใหม่เอลิสต์ คลินิก (Alist Clinic)
 สาขา 
กาดฝรั่งวิลเลจ
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic