เชียงใหม่เอลิสต์ คลินิก (Alist Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

นพ.พัชร์พล สุภาวงค์

Branch
เมญ่า เชียงใหม่
Address
55/5 อาคารศูนย์การค้าเมญ่าเชียงใหม่ ชั้น 2 ห้อง 207 หมู่ 5 ต.ช้างเผือก เขตเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เชียงใหม่เอลิสต์ คลินิก (Alist Clinic)
 สาขา 
เมญ่า เชียงใหม่
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เชียงใหม่เอลิสต์ คลินิก (Alist Clinic)
 สาขา 
เมญ่า เชียงใหม่
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic