อนันต์ คลินิก (Anan Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Branch
ชุมแพ
Address
107-109 ถนนบำรุงราฎร์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ ขอนแก่น 40130
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
อนันต์ คลินิก (Anan Clinic)
 สาขา 
ชุมแพ
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
อนันต์ คลินิก (Anan Clinic)
 สาขา 
ชุมแพ
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic