อณิกาคลินิกเวชกรรม (Anika clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
อเวนิว รัชโยธิน
Address
234/2 ถ. รัชดาภิเษก แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
อณิกาคลินิกเวชกรรม (Anika clinic)
 สาขา 
อเวนิว รัชโยธิน
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic