อณิกาคลินิกเวชกรรม (Anika clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
ABO ADVANCED PROGRAM
Skin Sculpting Solution

นพ.หาญมกุฎ ประสงค์สำเร็จ

Branch
สัตหีบ
Address
หมู่บ้านพบโชค ตรงข้ามกองเรือยุทธการ (กม.3 สัตหีบ)
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
อณิกาคลินิกเวชกรรม (Anika clinic)
 สาขา 
สัตหีบ
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
อณิกาคลินิกเวชกรรม (Anika clinic)
 สาขา 
สัตหีบ
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic