แอนน่า คลินิก (Anna Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
Address
ชั้น 1 เลขที่ 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถ. พหลโยธิน ห้องเลขที่ PLZ.1, SHP045A2,
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
แอนน่า คลินิก (Anna Clinic)
 สาขา 
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic