แอสธิค เฮาส์ คลินิก (Astiq House Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler

นพ.เกียรติศักดิ์ สันติภาษ

นพ ภากร อรัญเชาว์

Branch
Address
The Nine Center พระราม9 เลขที่ 999/2 ถ.พระราม9 แขวงสวนหลาง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
แอสธิค เฮาส์ คลินิก (Astiq House Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
แอสธิค เฮาส์ คลินิก (Astiq House Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic