อทิตา คลินิก (Atita Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
ลาวิลล่าอารีย์
Address
ห้องเลขที่ี่ LAV01LS302 ชั้น 3 356 ศูนย์การค้า La Villa อารีย์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
อทิตา คลินิก (Atita Clinic)
 สาขา 
ลาวิลล่าอารีย์
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic