อทิตาคลินิก (Atita Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

พญ. อาทิตยา เม่งศิริ

Branch
ซีคอนศรีนครินทร์
Address
ห้อง 3038 ห้างซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ 55 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
อทิตาคลินิก (Atita Clinic)
 สาขา 
ซีคอนศรีนครินทร์
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
อทิตาคลินิก (Atita Clinic)
 สาขา 
ซีคอนศรีนครินทร์
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic