อะตอม คลินิก (AtomClinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

นพ.อนุพงษ์ ไพรวิจิตร

พญ.เวธนี วงษ์วิจิตสุข

พญ.นฤมล สวัสดิ์เอื้อ

พญ.ริสา หล่อสุวรรณรัตน์

Branch
บุรีรัมย์
Address
1/3 หมู่ 9 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบล อิสาณ เขตเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
อะตอม คลินิก (AtomClinic)
 สาขา 
บุรีรัมย์
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
อะตอม คลินิก (AtomClinic)
 สาขา 
บุรีรัมย์
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic