บีแอนด์ดี คลินิก (B&D Skin Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
แม่สอด
Address
บีแอนด์ดีคลินิก 521 ม.3 ถพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ เขตแม่สาย จังหวัดเชียงราย
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
บีแอนด์ดี คลินิก (B&D Skin Clinic)
 สาขา 
แม่สอด
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
บีแอนด์ดี คลินิก (B&D Skin Clinic)
 สาขา 
แม่สอด
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic