บีแกลม คลินิก (BEGLAM CLINIC)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Sculptra
KYSSE

พญ.ปภิชญา พิเชียรโสภณ

พญ.ชนม์นิภา ชุ่มชวย

พญ.ธตรัฏฐ์ เด่นศรีเสรีกุล

พญ.ปวีณา คุรุศาสตรา

Branch
กรุงเทพมหานคร
Address
760 ชั้น 1 ห้อง SWC-1.0 02-00 ถ. โชคชัย 4
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
บีแกลม คลินิก (BEGLAM CLINIC)
 สาขา 
กรุงเทพมหานคร
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
บีแกลม คลินิก (BEGLAM CLINIC)
 สาขา 
กรุงเทพมหานคร
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic