บีแกลม คลินิก (Beglam Clinic)

Available Products
ABO ADVANCED PROGRAM
KYSSE
NASHA & OBT Dermal Filler
Sculptra
Original SKINBOOSTERS

พญ.ปภิชญา พิเชียรโสภณ

พญ.ชนม์นิภา ชุ่มชวย

พญ.ธตรัฏฐ์ เด่นศรีเสรีกุล

พญ.ปวีณา คุรุศาสตรา

Branch
สยาม
Address
สยามสแควร์วัน ชั้น 6 Unit #SS 6004 - 6005 388 ถ. พระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
บีแกลม คลินิก (Beglam Clinic)
 สาขา 
สยาม
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
บีแกลม คลินิก (Beglam Clinic)
 สาขา 
สยาม
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic