บีเคเค บิวตี้คลับคลินิก (BKK Beauty Club Clinic)

Available Products
Skin Sculpting Solution
KYSSE

พญ.วริษา ตยางคนนท์

นพ.กฤตพล โอฬารวรวุฒิ

พญ.ลลิตา พิรัชวิสุทธิ์

พญ.บริชานัน อึ้งสำราญ

Branch
Address
เลขที่ 2013 ถนนเพชรบุรีตัดมหม่ แขวงบางกะปิ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
บีเคเค บิวตี้คลับคลินิก (BKK Beauty Club Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
บีเคเค บิวตี้คลับคลินิก (BKK Beauty Club Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic