บลูมคลีนิกเวชกรรม (Bloom clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
เมเจอร์รังสิต
Address
92 อาคารโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รังสิต เลขที่ ห้อง M7-16A,16B ถ. พหลโยธิน
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
บลูมคลีนิกเวชกรรม (Bloom clinic)
 สาขา 
เมเจอร์รังสิต
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
บลูมคลีนิกเวชกรรม (Bloom clinic)
 สาขา 
เมเจอร์รังสิต
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic