บลูมคลีนิกเวชกรรม (Bloom clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
เซ็นเตอร์วันอนุสาวรีย์ชัย
Address
428/2 ชั้น1 ถนนราชวิถี
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
บลูมคลีนิกเวชกรรม (Bloom clinic)
 สาขา 
เซ็นเตอร์วันอนุสาวรีย์ชัย
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
บลูมคลีนิกเวชกรรม (Bloom clinic)
 สาขา 
เซ็นเตอร์วันอนุสาวรีย์ชัย
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic