พูจองคลินิก (Bujeong Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
เซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น
Address
99 อาคารเซ็นทรัลขอนแก่น ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 216 ถนนศรีจันทร์
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
พูจองคลินิก (Bujeong Clinic)
 สาขา 
เซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
พูจองคลินิก (Bujeong Clinic)
 สาขา 
เซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic