คลินิกหมอบรรลือศักดิ์ ณวัฒน์ เพชรลดา - โรคไต นิ่วไต ผิวหนัง อุบล (Bunlusak Nawat Petchlada Kidney & Skin Clinic)

Available Products
Sculptra
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE

พญ.เพชรลดา อาชวานันทกุล

Branch
Address
129 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
คลินิกหมอบรรลือศักดิ์ ณวัฒน์ เพชรลดา - โรคไต นิ่วไต ผิวหนัง อุบล (Bunlusak Nawat Petchlada Kidney & Skin Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
คลินิกหมอบรรลือศักดิ์ ณวัฒน์ เพชรลดา - โรคไต นิ่วไต ผิวหนัง อุบล (Bunlusak Nawat Petchlada Kidney & Skin Clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic