คาร์เทียร่าคลินิก (Cartier'a clinic)

Available Products
ABO Active
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Branch
Address
142/5 ม.ที่ 1 ตำบลสันกลาง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
คาร์เทียร่าคลินิก (Cartier'a clinic)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic