เซนโทรล คลินิก (CENTRAL CLINIC)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
เอสพละนาด รัชดาภิเษก ชั้นเอ็ม
Address
99 อาคารเอสพลานาด ห้องเลขที่ M14-15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เซนโทรล คลินิก (CENTRAL CLINIC)
 สาขา 
เอสพละนาด รัชดาภิเษก ชั้นเอ็ม
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เซนโทรล คลินิก (CENTRAL CLINIC)
 สาขา 
เอสพละนาด รัชดาภิเษก ชั้นเอ็ม
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic