ชนิศา คลินิก (Chanisa Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

พญ.ชนิศา ชำนาญวาด

พญ.มโนรส มงคลิก

พญ.ภัณฑิลา จตุรเมธานนท์

พญ.สุพิชญา พิเชฐานนท์

พญ.พิมพกานต์ วีระชาติธวัชชัย

Branch
กระทุ่มแบน
Address
32/10 สวนหลวง เขตกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ชนิศา คลินิก (Chanisa Clinic)
 สาขา 
กระทุ่มแบน
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ชนิศา คลินิก (Chanisa Clinic)
 สาขา 
กระทุ่มแบน
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic