ชญาดาคลินิก (Chayada Clinic)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Sculptra

พญ .ลลิดา เหล่าหว้าน

Branch
วัชรพล
Address
19/103 โครงการบ้านปริญรามอินทราวัชรพล โซน c หลังตลาดถนอมมิตร วัชรพล 102 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ชญาดาคลินิก (Chayada Clinic)
 สาขา 
วัชรพล
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ชญาดาคลินิก (Chayada Clinic)
 สาขา 
วัชรพล
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic