รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (Chularat 3 International Hospital)

Available Products
Sculptra

พญ.แพรววนิต ไมตรีวงษ์

Branch
Address
88/8-9 ถ.เทพารักษ์ ก.ม. 14.5
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (Chularat 3 International Hospital)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (Chularat 3 International Hospital)
 สาขา 
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic