คลินิก ลาแพรี ไทยแลนด์ (Clinique La Prairie Thailand)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
Branch
ราชดำหริ
Address
St Regist, 159 ถนนราชดำหริ ปทุมวัน
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
คลินิก ลาแพรี ไทยแลนด์ (Clinique La Prairie Thailand)
 สาขา 
ราชดำหริ
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
คลินิก ลาแพรี ไทยแลนด์ (Clinique La Prairie Thailand)
 สาขา 
ราชดำหริ
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic