ดนัยณัฐ คลินิก (Danainut Clinic)

Available Products
Sculptra

นพ.ดนัยณัฐ จึงเจริญสุขยิ่ง

Branch
เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
Address
ดนัยณัฐ คลินิกเวชกรรม ( เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วานชั้น 6 ) เลขที่ตั้ง 408,410,412,414,416,418,420,422,424,428,430,430/1 ชั้น 6 ห้อง 619 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงศ์วาน ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
ดนัยณัฐ คลินิก (Danainut Clinic)
 สาขา 
เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
ดนัยณัฐ คลินิก (Danainut Clinic)
 สาขา 
เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic