เดอร์มาสเตอร์ คลินิก (Dermaster Clinic )

Available Products
KYSSE
Skin Sculpting Solution

พญ.สุพิชชา กมลรัตนกุล

นพ.อรรถพล ผานิตกุลวัฒน์

นพ.ธนพงษ์ หงส์พร้อมญาติ

Branch
ชิดลม
Address
1025 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอร์มาสเตอร์ คลินิก (Dermaster Clinic )
 สาขา 
ชิดลม
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เดอร์มาสเตอร์ คลินิก (Dermaster Clinic )
 สาขา 
ชิดลม
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic