เดอร์มาสเตอร์ คลินิก (Dermaster clinic)

Available Products
KYSSE
Skin Sculpting Solution

พญ.สุพิชชา กมลรัตนกุล

นพ.อรรถพล ผานิตกุลวัฒน์

นพ.ธนพงษ์ หงส์พร้อมญาติ

Branch
ประดิษฐ์ มนูธรรม
Address
1416 ซอย ลาดพร้าว 87 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอร์มาสเตอร์ คลินิก (Dermaster clinic)
 สาขา 
ประดิษฐ์ มนูธรรม
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เดอร์มาสเตอร์ คลินิก (Dermaster clinic)
 สาขา 
ประดิษฐ์ มนูธรรม
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic