เดอร์มาทีจ (Dermatige Aesthetics)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Sculptra

นพ.ณัฐณกัณฑ์ พิชยะวงศ์ภัค

นพ.ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี

นพ.ฐิติ สุชาติ

พญ.สุนิดา จันทร์งาม

นพ.อิสระ พุฒิพุฒชาติ

นพ.วรินทร์ เทียนรุ่งโรจน์

Branch
เอกมัย รามอินทรา
Address
76 นาคนิวาส 6 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอร์มาทีจ (Dermatige Aesthetics)
 สาขา 
เอกมัย รามอินทรา
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เดอร์มาทีจ (Dermatige Aesthetics)
 สาขา 
เอกมัย รามอินทรา
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic