เดอร์มาทีจ (Dermatige Aesthetics)

Available Products
NASHA & OBT Dermal Filler
Original SKINBOOSTERS
KYSSE
Skin Sculpting Solution

นพ.ณัฐณกัณฑ์ พิชยะวงศ์ภัค

นพ.ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี

นพ.ฐิติ สุชาติ

พญ.สุนิดา จันทร์งาม

นพ.อิสระ พุฒิพุฒชาติ

Branch
สเตเดียมวัน
Address
849, 19 ซอย จุฬาลงกรณ์ 6 แขวงวังใหม่
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Restylane® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรอง
เดอร์มาทีจ (Dermatige Aesthetics)
 สาขา 
สเตเดียมวัน
มีการสั่งซื้อ Restylane จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตรวจสอบ Certificate ของคลินิก
โดยการสแกนด้วยตัวท่านเอง
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ Sculptra® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ขอรับรองว่า
เดอร์มาทีจ (Dermatige Aesthetics)
 สาขา 
สเตเดียมวัน
มีการสั่งซื้อ Sculptra® จากทางบริษัทฯ
โดยมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Are you looking for a clinic?

Find your nearest Clinic